Áskriftarskilmálar Eddu útgáfu


Skilmálar þessir gilda fyrir áskriftarklúbba Eddu útgáfu, 710800 3590 (Andrés Önd, Syrpu, Disneyklúbbinn og Disney kríli) 
hér eftir nefnt einu nafni: Edda.1. grein  - Áskrift
Áskriftargjald hvers mánaðar er greitt eftir á samkvæmt þeim gjaldskrár- og uppgjörsreglum sem eru í gildi á hverjum tíma hjá Eddu. 
Gjalddagi áskrifta er 3. hvers mánaðar og eindagi 5 dögum síðar.

Áskrift er bindandi fyrstu 5 mánuði eftir skráningu - eftir þann tíma er hún bundin þar til henni er sagt upp skriflega með
tölvupósti eða á annan sannanlegan hátt (á ekki við um kynningar, gjafaáskriftir eða fyrirfram greiddar áskriftir). 
Uppsagnarfrestur ótímabundinna áskriftarsamninga er einn mánuður og uppsögn skal miðast við mánaðamót.

2. grein  - Greiðslufyrirkomulag
Sé reikningur ekki greiddur á eindaga skal áskrifandi greiða dráttarvexti, eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt III. 
kafla laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, frá og með gjalddaga til greiðsludags. Innheimtuviðvörun er send 
15 dögum eftir eindaga kröfu en sérstakt gjald vegna innheimtuviðvörunar leggst á kröfu við útsendingu hennar.

100kr þjónustugjald leggst á hverja kröfu sem greiðist í banka/heimabanka.

Hafi áskrift ekki verið greidd innan 60 daga fellur samningurinn úr gildi.  Edda áskilur sér rétt til að setja skuldina 
í innheimtu að undangenginni viðvörun sem áskrifanda berst í pósti miðað við þær greiðsluupplýsingar sem 
áskrifandi hefur látið Eddu í té.

Kjósi áskrifandi sem greiðir áskriftargjaldið reglulega með greiðslukorti eða beingreiðslu að gera breytingar á áskrift, 
hvort heldur er varðandi samsetningu áskriftar sem greitt er fyrir eða greiðslumáta áskriftargjaldsins, ber 
honum að tilkynna slíkar breytingar til Eddu útgáfu.

3. grein - Samskipti
Edda áskilur sér rétt til að eiga í markaðssamskiptum við áskrifanda og eða greiðanda áskriftar, í gegnum síma, 
markpóst eða tölvupóst, á meðan áskriftartímabili stendur. Hætti áskrifandi í áskrift áskilur Edda sér rétt til að eiga 
í markaðssamskiptum við viðkomandi í gegnum síma, markpóst eða tölvupóst, í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga nr. 77/2000 og fjarskiptalaga nr. 81/2003.

4. grein - Höfundaréttur
Vörur sem sendar eru á áskrifanda að áskriftarklúbbum Eddu eru einungis ætlaðar til einkanota. 
Öll afritun, fjölritun og endurbirting er óheimil í hvaða formi sem er. Edda áskilur sér rétt til tafarlausrar 
uppsagnar á þjónustu,án endurgreiðslu, brjóti áskrifandi á höfundarrétti Eddu.

5. grein - Aðsetur og upplýsingar
Áskrifanda ber að tryggja að upplýsingar um heimilisfang, greiðsluupplýsingar og aðrar upplýsingar séu sem réttastar 
og ber áskrifanda að tilkynna allar breytingar er við eiga til þjónustudeildar Eddu.

6. grein - Verðbreytingar
Edda áskilur sér rétt til verðbreytinga á áskriftargjaldi en þó þannig að það sé tilkynnt með a.m.k. góðum fyrirvara 
á þjónustusvæði áskrifenda á vefsíðu Eddu.

7. grein - Dreifing útgáfu
Andrés Önd kemur út vikulega og er dreift á þriðjudögum.  Syrpan , Disneyklúbbs- og Disneykrílabækur koma út í hverjum mánuði. 

Þessum bókum er dreift  til áskrifenda og til móttöku á þann stað sem hann óskar eftir (póstkassa, í tölvupósti eða annan stað).  

8. grein - Breytingar á áskriftarskilmálum
Edda áskilur sér rétt til þess að breyta áskriftarskilmálum þessum. Breytingar skulu kynntar viðskiptavinum 
með tveggja vikna fyrirvara á þjónustusvæði áskrifenda á vefsíðu Eddu. Breytingar skulu vera kynntar ásamt 
rétti áskrifanda til að segja upp áskrift vegna breytinganna.

9. grein - Óviðráðanleg ytri aðstæður
Það skal ekki teljast brot á efndum Eddu ef fyrirtækinu er ókleift að veita þjónustu vegna óviðráðanlegra ytri aðstæðna 
svo sem er varða dreifingu, prentun eða verkföll starfsmanna.

10. grein - Ágreiningur

Rísi ágreiningur um túlkun og skýringu á skilmálum þessum skal leitast við að ná sáttum með sanngirni að leiðarljósi, 
en annars má reka mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.


Áskriftarskilmálar þessir gilda frá 1. apríl  2017.Kaupskilmálar Eddu útgáfu

 

Skilaréttur og ábyrgð
Almennur skilafrestur á vörum úr netverslun Eddu útgáfu eru 30 dagar, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Hægt er að skila vöru gegn framvísun reiknings og fær viðkomandi inneignarnótu í þjónustumiðstöð Eddu útgáfu, Hádegismóum 2, 110 Reykjavík.

Ef varan er gölluð borgar seljandi sendingarkostnaðinn sem fellur til við skil á vöru en annars er sendingarkostnaður á ábyrgð kaupanda.

Greiðslur
Hægt er að greiða fyrir vörur með greiðslukorti . Sendingarkostnaður bætist við verð vöru. Sendingarkostnaðurinn kemur fram er vara er pöntuð í netverslun edda.is.

Athugaðu að þegar þú verslar fleiri en eina vöru að setja allt í sömu körfuna svo að þú þurfir ekki að borga margfaldan sendingarkostnað. Ef vara er uppseld og kemur ekki aftur í sölu á edda.is endurgreiðum við kaupanda að fullu.

Netverð
Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breyst án fyrirvara.

Öryggi
Það er öruggt að versla á edda.is 
Til að koma í veg fyrir misnotkun kortanúmera þegar verslað er á Netinu og varna því að utanaðkomandi geti komist yfir númerin notar edda.is örugga greiðslusíðu hjá Valitor. Um leið og viðskiptavinur ákveður að kaupa vöru fer hann inn í læst umhverfi þar sem allar upplýsingar um viðskiptin, þ.m.t. kortanúmerin eru dulkóðuð. Ógjörningur er fyrir utanaðkomandi aðila að nálgast þessar upplýsingar. Sá sem verslar í því umhverfi má vera viss um að upplýsingarnar sem hann skráir eru algjörlega varðar fyrir utanaðkomandi aðilum. 

Póstsendingar
Íslandspóstur sér um að koma öllum pökkum viðskiptavina edda.is á pósthús nálægt heimili hvers og eins. Eftir að pöntun fer úr húsi frá Eddu útgáfu þá tekur það Íslandspóst 2-3 virka daga að koma tilkynningu til skila um að viðkomandi eigi pakka á pósthúsinu.
Sendingarkostnaður er 850 krónur

Sendingarkostnaður kemur skýrt fram þegar þú afgreiðir vöruna/vörurnar úr körfunni þinni. Við minnum þig enn og aftur á að ef þú ert að kaupa fleiri en eina vöru, að velja vörurnar í sömu körfuna svo þú þurfir ekki að borga margfaldan sendingarkostnað. Ef þú ert að versla á edda.is milli landa þá er hærri sendingarkostnaður.

Annað

Pantanir eru teknar til samdægurs eða næsta virka dag eftir að pöntun er lögð inn í netverslun edda.is. Ef vara er ekki til á lager höfum við samband við kaupanda.

Engar persónuupplýsingar eru seldar eða látnar í té til þriðja aðila.
 

Vörur : 0
Samtals : 0 kr.
Ganga frá pöntun
Edda útgáfa - Hádegismóar 2 (Hús Árvakurs) - 110 Reykjavík Sími 522 2000